Popis správního území obce Březiny


OÚ Březiny č.p. 32, 572 01  Březiny

Telefon: +420 461 746 553, +420 605 920 951


NUTS5: CZ 0533 577898


web: www.breziny.net


Zeměpisné souřadnice (WGS 84):          49°41'28.484" s.š.   16°7'5.353" v.d.


Nadmořská výška:                                605 m n. m.


Výškový systém výškopisných údajů :   Balt po vyrovnání (Balt p.v.).


Rozloha území katastru obce je 721 ha.

 • Orná půda (ha)                                          84
 • Zahrady (ha)                                             17
 • Trvalé trávní porosty (ha)                          146
 • Zemědělská půda (ha)                              246
 • Lesní půda (ha)                                        449
 • Vodní plochy (ha)                                     2
 • Zastavěné plochy (ha)                              5
 • Ostatní plochy (ha)                                  18
 • Koeficient ekologické stability (%)             5,79   

Počet obyvatel obce k 1. 1. 2014 činí 152, z toho:

 • Děti do 14 - ti let                                     23
 • Ekonomicky aktivní (15 – 59 let)              87
 • Ekonomicky neaktivní (60 a více)            42

Zásobování vodou a energiemi:Historické povodně

Březiny – 1997 - Povodeň na toku Svratka ve dnech 5. a 6. července 1997

Březiny – 2002 - Povodeň na toku Svratka ve dnech 13. a 14. srpna 2002

Březiny – 2014 - Povodeň na toku Svratka ve dnech 3. až 5. srpna 2014