Srážkoměrné stanice


Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci v obci Březiny jsou na webovou aplikaci dPP Březiny zařazeny:

Srážkoměr Březiny – SR S1 BY    (Obec Březiny, Obecní úřad),   ve správě obce Březiny poloha na mapě

Srážkoměr Svratouch              (CHMU_307454 v obci Svratouch),                ve správě ČHMÚ, p.o. poloha na mapě

Srážkoměr Nedvězí - Polička   (CHMU_307456 v obci Nedvězí),               ve správě ČHMÚ, p.o. poloha na mapě

Srážkoměr Kamenec u Poličky  (KAM_01 ve městě Polička),    ve správě obce poloha na mapě


Srážkoměrné stanice přiřazené k dPP Březiny v POVIS