Řeka Svratka


Délka toku                                     L = 173,9 km

Plocha povodí                                P = 4115 km²

Průměrný průtok                             Q = 1,52 m³/s

Pramen                                          úbočí Křivého javoru a Žákovy hory 771,93 m n. m.

Hydrologické pořadí:                         4-15-01 Svratka po Svitavu

        4-15-01-0090 Svratka po soutok s tokem Bílý potok


Průvodní list útvaru povrchových vod Plánu oblasti povodí Moravy 2010 - 2015


Průběh toku Svratka

Svratka pramení ve Žďárských vrších na úbočí Křivého javoru a Žákovy hory, druhý významný pramen vzniká u hájovny Blatky (někdy značen jako Břimovka). Odvádí vody ze západní části Žďárských vrchů, dále protéká Hornosvrateckou vrchovinou a Boskovickou brázdou. Odtud teče nejprve severovýchodním směrem až po obec Borovnice, načeš pokračuje jihovýchodním směrem k Brnu. Až po Veverskou Bitýšku protéká většinou úzkým údolím s vysokými úbočími, kde údolní dno nepřesahuje šířku několika set metrů. Pod Brnem vtéká do nížinné oblasti Dyjskosvrateckého úvalu, kde vtéká do střední Novomlýnské nádrže na Dyji. Největším sídlem na Svratce je město Brno se 400 000 obyvateli, největší město v celém povodí Dyje a Moravy. Pod Brnem přitéká zleva do Svratky její největší přítok Svitava. Na řece Svratce jsou vybudovány vodní nádrže: na horním toku je to velká vodárenská, energetická a ochranná nádrž Vír I, pod ní je její menší vyrovnávací nádrž Vír II, nad městem Brnem je to dále nádrž brněnská.


Hlavní přítoky Svratky na k.ú. Březiny

LP Svratky – bezejmenný přítok v km 149,85 (ID CEVT 10206180) – délka toku 1,616 km, správa Lesy ČR, s.p.

LP Svratky – bezejmenný přítok v km 148,85 (ID CEVT 10190367) – délka toku 2,424 km, správa Lesy ČR, s.p.

LP Svratky – Potok Hlučál – délka toku 7,213 km, správa Lesy ČR, s.p.