Další toky v katastru obce Březiny


Oblast Březiny je postihován tzv. bleskovými povodněmi z letních přívalových srážek. Vody se sbírají v lesních porostech severní části k.ú. Březiny u Poličky a mají zpravidla prudký a krátký charakter s prudkým náběhem i ústupem povodňové vlny.


Hlučál

Hydrologické pořadí:             4-15-01-0060

ID toku:                               412 840 000 100

ID toku (CEVT):                   10 197 383

Délka toku:                           7,213 km

Správa:                                  Lesy ČR, s.p.

Pramení na k.ú. Pustá Kamenice v lokalitě Na Příkopě ve výšce 703 m n.m.. Intravilán obce Březiny nezasahuje. Ústí zprava do řeky Svratky ve výšce 554 m n.m. v lokalitě Kučerů Mlýn. Je ve správě Lesy ČR s.p. správa toků Brno – oblast povodí Dyje.


LP Svratky v km 149,85 z lokality U hluboké studny - Bezejmenný tok ID 408580000600

Hydrologické pořadí               4-15-01-0050                                                          

ID CEVT:                              10 206 180

Délka toku:                           1,616 km

Správa:                                 Lesy ČR, s.p.

Pramení na k.ú. Březiny v lokalitě U Hluboké studny (u vrchu Milovské perničky 757 m n.m.) ve výšce 703 m n.m.. Intravilán obce Březiny zasahuje v délce 683 ř. km a ústí zleva do řeky Svratky ve výšce 567 m n.m. v ř. km 149,85. Je ve správě Lesy ČR, s.p. správa toků Brno – oblast povodí Dyje.


LP Svratky v km 148,85  z lokality Hraničný - Bezejmenný tok ID 408 580001800

Hydrologické pořadí                4-15-01- 0050                                                         

ID CEVT:                               10 190 367

Délka toku:                             2,424 km

Správa:                                  Lesy ČR, s.p.

Pramení na k.ú. Březiny v lokalitě ve výšce 698 m n.m.. Intravilán obce Březiny zasahuje v délce 646 ř. km a ústí zleva do řeky Svratky ve výšce 560 m n.m. v ř. km 148,85. Je ve správě Lesy ČR, s.p. správa toků Brno – oblast povodí Dyje.