Místa ohrožená bleskovou povodní

Přehled míst ohrožených bleskovou povodní v POVIS


d.

Název

Popis

Směr

ORP

Obec

11879

Lokalita I Lípy

Přítok přívalových vod

JJV

Polička

Březiny

11880

Lokalita Lísek

Ohrožení bleskovou povodní, splach ornice

VJV

Polička

Březiny

11878

Lokalita U Hamru

Ohrožení splachy při přívalových deštích

JJV

Polička

Březiny

11877

Lokalita V pasekách

Přítok přívalových vod- ohrožení chatové oblasti jižní části Březin

JJV

Polička

Březiny


Popis a poloha míst ohrožených bleskovou povodní

Mapa míst ohrožených bleskovou povodní