Hlásné profily v dPP obce Březiny


Rozhodným hlásným profilem Březiny je hlásný profil kategorie C – HP C1 BY – obec Březiny – řeka Svratka – most u č.p. 116. Je vybaven ultrazvukovým čidlem s automatizovaným přenosem měření na server obce.

Dále hlásný profil kategorie C – Svratka (Svratka) – ve městě Svratka na řece Svratka. Ultrazvukové čidlo je umístěno na mostní konstrukci nad řekou Svratka, ulice U Mostu.


Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci v obci Březiny jsou na webovou aplikaci dPP Březiny zařazeny:

 1. Srážkoměr Březiny – SR S1 BY (Obec Březiny), ve správě obce Březiny;

2. Srážkoměr Svratouch (Obec Svratouch), ve správě ČHMÚ, p.o.;

3. Srážkoměr Polička (Město Polička) , ve správě ČHMÚ, p.o.;