Příslušné související povodňové komise

1. Povodňová komise obce Březiny

Adresa: Obec Březiny, č.p. 32, 572 01 Březiny

Telefon: 773 821 661

E-mail: obec@breziny.net

Web: www.breziny.net

poř.

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt - telefon

1

Luňáček Martin

předseda

Březiny 32, 572 01 Březiny

773 821 661

2

Musílek, Tomáš

místopředseda

Březiny 32, 572 01 Březiny - velitel SDH

731 612 052

3

Musílek, Daniel

člen

Březiny 32, 572 01 Březiny - strojník SDH

731 612 051

4

Měšťan, Stanislav

člen

Březiny 32, 572 01 Březiny - člen SDH

773 821 677

5

Lapáček, Milan

zapisovatel

Březiny 32, 572 01 Březiny

721 957 678


2. Povodňová komise obce s rozšířenou působností ORP Polička

Adresa: Město Polička, Palackého náměstí, č.p. 160, 572 01

Telefon: 461 723 888

Fax:        461 725 926

E-mail: urad@policka.org

Webwww.policka.org


Seznam členů povodňové komise

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

Martinů, Jaroslav

předseda

MěÚ Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička

461723801

731441401

Kučerová, Marie

1. zástupce předsedy

MěÚ Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička

461723802

734557210

JUDr. Tomanová, Marie Ph.D.

2. zástupce předsedy

MěÚ Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička

461723802

731441412

Bc. Martin Roušar, DiS.

tajemník komise

MěÚ Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička

461723853

733726626

Ing. Bartoš, Vladimír

člen

MěÚ Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička

461723805

731441418

JUDr. Břeň, Bohuslav MPA

člen

MěÚ Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička

461723803

734311072

Ivanovski, Cobe

člen

T.E.S., s.r.o., Jiráskova 977, 572 01 Polička

461721796

605246744

npor. Kubík, Miroslav

člen

HZS Pk - PS Polička, Starohradská 187, 572 01 Polička

950577197

724180198

Bc. Schauer, Lukáš

člen

HZS Pk - PS Polička, Starohradská 187, 572 01 Polička

725092433

npor. Mgr. Robert Nechvátal

člen

Policie ČR - OO Polička, Čsl. Armády 620, 572 01 Polička

974578730

731532010

Otakar Pospíšil

člen

VHOS, a.s.,  Hegerova 659, 572 01 Polička

461725635

602356476

Ing. Radek Šebesta

člen

Povodí Moravy, s.p., K Pernštějnu 626, 59301 Bystřice n./Pern.

566550286

602596456


3. Povodňová komise Pardubického kraje

Adresa: Město Pardubice, Komenského nám. č.p. 125, 530 02 Pardubice

Telefon: +420 466 026 113

E-mail: martin.netolicky@pardubickykraj.cz

Webwww.pardubickykraj.cz


Seznam členů povodňové komise

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

JUDr. Netolický, Martin Ph.D

předseda

Pardubický kraj

466026113

Ing. Kroutil, Václav

místopředseda

Pardubický kraj

466026120

Ing. Hejduk, Josef

tajemník

Krajský úřad Pardubického kraje

466611350

Ing. Boňatovský, Aleš

člen

Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125

466026173

Mjr. Mgr. Černohorský, Aleš

člen

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

950570160

Ing. Folprecht, Jaroslav

člen

Krajský úřad Pardubického kraje

466026384

Ing. Foltýn, Miroslav

člen

Povodí Moravy, Brno, Dřevařská 11

541637637

Ing. Hroudová, Jana

člen

Krajský úřad Pardubického kraje

466026512

Ing. Kvapil, Milan

člen

Povodí Labe, s.p. - Závod Pardubice

466868200

Ing. Němec, Miroslav

člen

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

466052710

Mjr. Polívka, Vlastimil

člen

KVV Pardubice

973243231

Ing Sajdl, Tomáš

člen

Lesy ČR, Hradec Králové

495860270

Plk.Mgr. Sehnoutka, Petr

člen

Policie ČR, Krajské ředitelství Pardubického kraje

9745612221

RNDr. Šiftař, Zdeněk

člen

ČHMÚ pobočka Hradec Králové, Dvorská 410, 503 11 Hradec Králové - Svobodné Dvory

495705010

MUDr. Vykydal, Antonín

člen

KHS Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice

466531930


4. Povodňová komise ČHMÚ Centrální předpovědní pracoviště

Adresa: Na Šabatce, čp. 17, Praha 4 Komořany

E-mail: vaclav.dvorak@chmi.cz

Webwww.chmi.cz

Předseda: Dvořák Václav, Ing., Ph.D.

Tel. pracoviště: +420 244 032 700, mobil: +420 602 626 390

 

5. Další související povodňové komise (přímý vliv)


PK Pustá Rybná (Svratka) - výše po toku řeky Svratky

Adresa: Obec Pustá Rybná, č.p. 48, 572 01

Telefon: +420 461 746 577

E-mail: ou@pustarybna.cz

Web: www.pustarybna.cz   

Předseda: Pazderová, Helena

Tel.: +420 461 746 577, mobil: +420 737 202 543

E-mail: ou@pustarybna.cz


PK obce Krásné (Svratka) - výše po toku řeky Svratky

Adresa: Krásné, č.p. 68, 592 03

Telefon: +420 566 664 060

E-mail: obeckrasne@centrum.cz

Web: www.obec-krasne.cz

Předseda: Aleš Suchý

Tel.: +420 566 664 060, mobil: +420 739 298 871

E-mail: obeckrasne@centrum.cz


PK městyse Sněžné (Svratka) - výše po toku řeky Svratky

Adresa: Sněžné, č.p. 55, 592 03  Sněžné

Telefon: +420 566 664 300, +420 608 664 393

E-mail: obec@snezne.cz

Web: www.snezne.cz  

Předseda: Anna Havlíková

Tel.: +420 566 664 345, mobil: +420 777 652 523

E-mail: starosta@snezne.cz


PK obce Křižánky (Svratka) - výše po toku řeky Svratky

Adresa: Moravské Křižánky, č.p. 116, 592 02

Telefon: +420 566 662 332

E-mail: obec.krizanky@worldonline.cz

Web: sites.google.com/site/krizanky

Předseda: Ing.Jan Sedláček

Tel.: +420 566 662 332

E-mail: obec.krizanky@worldonline.cz