Místa omezující odtokové poměry


K.ú. Březiny, tok Svratka h.p. 4-13-01- 0650


Místa omezující odtokové poměry – jedná se o místa, kde dochází k omezení spočívajícím ve zmenšení průtokové kapacity koryta, hrozí zde kumulace splavenin nebo ledových ker a následné zmenšení průtokové kapacity. Na k.ú. Březiny se nachází několik lávek, konstrukce je většinou tvořena dřevem ukotveným v kamenném podloží, tyto lávky bývají při povodních často strženy.


Místa omezující odtokové poměry na k.ú Březiny v POVIS

Název

Tok

Místo

Říční km

Stav

Lávka pro pěší

Svratka

Březiny, u č.p. 41

142,854

kapacitní

Lávka pro pěší

Svratka

Březiny, u č.p. 116

142,769

kapacitní

Lávka pro pěší

Svratka

Březiny, u ev.č. 36

142,117

nekapacitní

Dřevěný mostek

Svratka

Březiny, u ev.č. 21

141,667

nekapacitní

Lávka pro pěší

Svratka

Březiny, u ev.č. 21

141,645

nekapacitní

Lávka pro pěší

Svratka

Březiny, u č.p. 89

141,313

nekapacitní

Silniční most č. 35319-2

Svratka

Březiny, u č.p. 15

139,464

kapacitn


Přehled míst omezujících odtokové poměry v k.ú Březiny


Mapa míst omezujících odtokové poměry v k.ú Březiny