C. Organizační část


Zabezpečení evakuace


Bezpečnost a ochrana života a zdraví osob je hlavní prioritou


V situacích ohrožujících zdraví a životy osob je nutné přistoupit k evakuaci.


Způsob zajištění evakuace

V případě nutnosti řídí evakuaci osob předseda nebo pověřený člen PK obce. Všechny osoby nacházející se v objektech určených k evakuaci jsou povinny uposlechnout jeho pokynů. Velitel evakuace je povinen se ujistit, že všechny osoby nacházející se v objektu uposlechly pokyn k evakuaci. Evakuační trasa je stanovena od objektu směrem „nahoru" k evakuačnímu středisku.


Evakuační místa

Jako evakuační střediska slouží určené objekty nebo jiná určená místa Pardubického kraje vně záplavových území (seznam HZS). Jako místa shromažďovací pro následný transport evakuovaných osob slouží určené objekty na katastru obce.

Evakuační místo

Kapacita

Stravování

Kontaktní osoba

Spojení

Obec

Poznámka

OÚ Březiny

 

Ne

Tomáš Dudek

605 920 951

Březiny

místo shromažďovací

areál Pod Lipou

20

Ano

pan Šváb

731 612 067

Kamenec u Poličky

parcelní číslo 322

Kamenec u Poličky čp.135, Pohostinství, Prodejna smíšené zboží

40

Ano

Ladislava Kulíšková

461 724 817

Kamenec u Poličky

 

Ubytovací hostinec Hlučál č.p.32

25

Ano

pan Drábek

605 819 908

Pustá Rybná

 

ZŠ a MŠ Sádek

30

Ano

Mgr. Ladislava Plachá - ředitelka školy

461 724 465,

731 615 256

Sádek

http://www.zssadek.cz

 

Evakuační trasa v obci


Směr a postup evakuace postižených obyvatel obce Březiny do bezpečí se řídí pokyny velitele evakuace - určeného člena PK.


Seznam evakuačních míst dPP Březiny v POVIS


Přehled evakuačních míst s popisem a umístěním


Mapa evakuačních míst dPP Březiny