Ohrožené objekty


Území obce Březiny je ohroženo povodněmi. Naplnění konkrétních objektů digitálního povodňového plánu je tvořeno dynamicky, s využitím dat centrální databáze POVIS, do které má obec individuální přístup. Zde jsou spravovány údaje za celou Českou republiku s jasnou geografickou a tématickou lokalizací.

Ohrožené a ohrožující objekty, místa omezující odtokové poměry a další objekty byly zpracovatelem do databáze zaneseny na základě podrobné analýzy podkladů, zejména na základě podrobného terénního šetření. Při místním šetření byla pořízena detailní pozemní fotodokumentace, která je součástí digitálního povodňového plánu. Byly využity informace od občanů o historických povodních a o míře ohrožení lokalit v obci.

Výčet objektů vychází z předpokladu alespoň částečně volných průtočných profilů mostů a lávek. Pokud někde dojde k nápěchu a úplnému ucpání mostních profilů, může dojít k zaplavení i dalších lokalit, běžně neohrožených.

OHROŽENÉ OBJEKTY V DPP OBCE BŘEZINY  - popis a umístění >>

Ohrožující objekty se v obci Březiny nevyskytují !

Povodeň při opuštění koryta toku Svratky zaplavuje obytnou zástavbu na levém břehu, která je tvořena rodinnými domy a chatami v intravilánu obce Březiny.

Jsou ohroženy při déletrvajících a vydatných srážkách, omezením v místech opěrných pilířů mostů a ukotvení lávek, mají za následek zmenšení kapacity koryta. V zimních a jarních měsících jsou ohroženy tvorbou ledových zátarasů, popř. nánosů splaveného materiálu s následným vzdutím hladiny.


Ohrožené objekty v povodňovém plánu obce Březiny v POVIS

Povodňové epizody z řeky Svratky, s uvážením kratších bleskových epizod z jejích bezejmenných přítoků a toku Hlučál, na katastru obce - zalévají inundanční území obce a postihují značnou část zástavby obce Březiny. Ohroženými objekty vlivem zvýšení hladiny řeky Svratky mohou být zejména rodinné domy, chaty a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly). Při nadměrných srážkách může dojít k ohrožení uliční bytové zástavby v bezprostřední blízkosti řeky Svratky.

Tab. 5   Ohrožené objekty obce Březiny

Název subjektu

Účel

Pořadí

Vlastník

Objekt

Chatová oblast – jihozápadní část obce Březiny  (od ř.km 142,889 - 142,795)

 

Mapa >>

Chaty a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly)

1.

 

SJM Pavliš Vladimír a Pavlišová Hannelore

ev.č. 3

2.

 

Richterová Pavla DiS.

ev.č. 5

3.

Šimon Rostislav

ev.č. 7

Obytná zástavba - jihozápadní část obce Březiny (od ř.km 142,472 - 142,352)

 

Mapa >>

Rodinné domy, chaty a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly)

4.

Lapáček Milan a Lapáčková Jaroslava

č.p. 50

5.

 

Dítětová Magda, Hermonová Anežka

č.p. 100

6.

 

Hrbáček Jan JUDr.

č.p. 49

7.

Cach Milan

č.p. 48

Chatová oblast - jižní část obce Březiny  (od ř.km 142,172 - 142,108)

 

Mapa >>

Chaty a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly)

8.

 

Vavříková Eva

ev.č. 33

9.

 

Janko Jiří

ev.č. 36

Chatová oblast - jižní část obce Březiny  (od ř.km 141,916 - 141,623)

 

Mapa >>

Chaty a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly)

10.

 

Hřibová Věra MUDr.

ev.č. 20

11.

 

Janko Miroslav

ev.č. 60

12.

 

Hladká Eva a Zmrzlá Božena

ev.č. 21

RD Březiny č.p. 89 (lokalita V Pasekách)

 

Mapa >>

Rodinný dům a doplňkové objekty

13.

 

Bárta Stanislav Bc.

č.p. 89

Chatová oblast - jižní část obce Březiny (od ř.km 141,429 po ř.km 141,177)

 

Mapa >>

Rodinné domy, chaty a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly)

14.

 

Pelcák Stanislav PhDr., PhD.

ev.č. 25

15.

 

Wűnsche Jana

ev.č. 37

17.

 

Martinec Vladimír a Martincová Anna

ev.č. 44

RD Březiny č.p. 15 (lokalita Kučerů mlýn)

 

Mapa >>

Objekt skladu

15.

Kučera Josef Ing.

č.p. 15

RD Březiny č.p. 16 (lokalita Kučerů mlýn)

 

Mapa >>

Rodinný dům a doplňkové objekty

16.

Fanta Jiří Ing.

č.p. 16