Vodní nádrže


Vodní nádrže IV. kategorie


Vodní nádrž umělá v k.ú. Březiny

Rybník v intravilánu obce Březiny v lokalitě U Domů, boční napájení z bezejmenného toku (LP Svratky v km 148,85 z lokality Hraničný)

Parametr

MJ

 

ID nádrže (DIBAVOD)

 

415 010 050 019

Plocha nádrže

m2

2094,9

Vlastník / Správce

 

Dvořák Slavomil Ing., Wilsonova 553, 53901 Hlinsko

Parcela č.

 

384


Vodní nádrže dPP Březiny v POVIS

Mapa vodních nádrží v širším regionu Březinska v povodí Svratky