Přehled inundačních území


1. Svratka k.ú. Březiny u Poličky

Při povodních na řece Svratce voda vybřežuje v zastavěném území v jižní části obce Březiny – koryto řeky zde protéká v těsné blízkosti obytné zástavby, zahrad podél místní komunikace. V případě vylití dojde k zatopení jak silnice, tak zahrad a domů, ležících v blízkosti toku.