Odtokové poměry


Profily na řece Svratce

Tab. 2   Průměrný průtok v jednotlivých místech na řece Svratce dle PMO, s.p.

Místo

ČHP

Plocha povodí Fp [km2]

Průměrný průtok Qa [m3/s]

Stoletá voda Q100 [m3/s]

profil Borovnice – ř. km 141,20

4-15-01-0070

127,95

1,52

90,0

profil Dalečín – ř. km 125,70

4-15-01-0330

367,06

3,34

145

profil pod VD Vír II. – ř. km 109,60

4-15-01-0430

486,86

3,92

105

profil Veverská Bítýška – ř. km 66,70

4-15-01-1410

1480,55

7,96

280

profil Brno - Poříčí – ř. km 46,80

4-15-01-1530

1637,20

7,68

281

profil Židlochovice – ř. km 28,40

4-15-01

3940,16

15,42

400