Předpovědní povodňová služba


Předpovědní službu - zajišťuje ČHMÚ, s pobočkami v Brně a Ostravě, ve spolupráci se správci povodí.


Povodňová komise sleduje předpovědní hlásné služby předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu:

www.chmi.cz >>

SIVS >> Systém integrované výstražné služby


Četnost jejích hlášení je závislá od závažnosti situace a dosažení jednotlivých SPA.


Zabezpečení průniku informace předpovědní povodňové služby - přichází po struktuře:

  • od ČHMÚ - prostřednictvím mailu a na internetu s předstihem
  • Povodí Moravy, s.p. - prostřednictvím internetu, VHD - telefonu
  • od PK ORP Polička - voláním předsedovi PK Březiny
  • od PK obce Křižánky - voláním předsedovi PK Březiny
  • od HZS Pardubického kraje
  • od KPK Pardubického kraje - voláním starostovi - předsedovi PK
  • z hromadných sdělovacích prostředků