Správci vodních toků a vodoprávní úřad


Vodní toky z hlediska správce: 

Povodí Moravy, s.p., provoz Bystřice nad Pernštejnem

  • Svratka

Lesy ČR, s.p. správa toků Brno - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, Brno

  • Hlučál
  • LP Svratky v km 149,85 (ID CEVT 10 206 180) – délka toku 1,616 km;
  • LP Svratky v km 148,85 (ID CEVT 10 190 367) – délka toku 2,424 km;

Povodí Moravy, s.p. ředitelství podniku, Dřevařská 11, 601 75 Brno

Tel.: 541 637 377, Fax: 541 637 403       www.pmo.cz

generální ředitel: RNDr. Jan Hodovský tel.: 541 637 202,

technicko-provozní ředitel: Ing. Vlastimil Krejčí, tel.: 541 637 307, fax: 549 246 244

útvar VHD: Ing. Marek Viskot, tel.: 541 637 252, e-mail: viskot@pmo.cz

Nepřetržitá povodňová a havarijní služba - VH Dispečink Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno - tel.: 541 211 737

Přímý výkon správy toků: Povodí Moravy, s. p. – závod Dyje, provoz Bystřice nad Pernštejnem, K Pernštejnu 626 , 593 01 Bystřice nad Pernštejnem,

Vedoucí provozu: Ing. František Špatka, e-mail:   provozbystrice@pmo.cz

tel.: 566 550 286, 566 550 510, 602 756 276


Lesy České republiky, s. p. Ředitelství Hradec Králové

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, web: www.lesycr.cz

 

Přímý výkon správy toků: ST - oblast povodí Dyje, Brno, Jezuitská 13, Brno, 602 00

Magda Kopečná DiS. - správce toků (oblast č. 207), telefon: 956 952 214, email: Kopecna.ost52@lesycr.cz

 

Kontakty Lesy ČR, s.p. pro kalamity a povodně

Výrobně-technický ředitel

Ing. Václav Lidický – mobil: 724 523 223

Vedoucí odboru lesního hospodářství a ochrany přírody

Ing. Ladislav Půlpán – telefon: 956 999 252, mobil: 724 524 030

email: pulpan@lesycr.cz

Vedoucí odboru vodního hospodářství

Ing. Tomáš Hofmeister – telefon: 956 999 228, mobil: 724 524 022

email: hofmeister@lesycr.cz

 


Vodoprávní úřad

Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí

Oddělení životního prostředí

Adresa - Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Vedoucí odboru: Ing. Mastná Marta

Tel.: 461 723 850; mobil: 731 441 405 e-mail:

 

Spojení na Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí

Jméno a příjmení

Funkce

Telefon

Ing. Mastná Marta

vedoucí OÚPR a ŽP

461 723 850

Ing. Bros Václav

lesní plánování, myslivost

468 001 719

RNDr. Coufal Jiří

životní prostředí

461 723 851

Hrstka Zdeněk, DiS.

ovzduší, ochrana přírody

468 001 711

Kárský Rostislav

vodní hospodářství

461 723 852

Ing. Klein Radek

vodní a odpadové hospodářství

461 723 853

Mach Jiří

investiční výstavba

468 001 718

Ing. Mihulka Antonín

územní plánování

461 723 854

Mgr. Mlynář Aleš

Projektový manager

461 723 826

Ing. Uhrová Hana

GIS

468 001 714