Organizace dopravyPři povodních je předpoklad zaplavení a následné uzavírky místní komunikace ve středu obce, vedoucí v bezprostřední blízkosti bezejmenných toků a dále silnice ve směru na Křižánky.


Objízdné trasy obce Březiny budou vedeny:

Objízdná trasa pro obec Březiny – ve směru do obce Pustá Rybná po silnici III/35725 a dále po silnici II/357.

Při rozvodnění Svratky, se předpokládá zaplavení silnice III/35725 směr Křižánky při napojení na silnici II/354 a mostů 35725-3 a 35725-4 v katastru obce Křižánky.


V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území katastru obce a doprava směrovat a řídit podle pokynů PČR na navrhované objízdné trasy.Dopravní omezení při povodních v dPP obce Březiny:

NEPRŮJEZDNÁ MÍSTA >> zatopené úseky místních komunikací.

OBJÍZDNÉ TRASY >> náhradní spojení.