Ledové jevy

Přehled míst ohrožených ledovými jevy z POVIS

Název omezení

Vodní tok

Od [ř.km]

Do [ř.km]

Mráz

Obleva

Poznámka

Kraj

ORP

Obec

Silniční most přes Svratku č. 35319-2

Svratka

139.750

139.485

Ano

Ano

Místo možných vzniků ledových jevů

Pardubický kraj

Polička

Březiny

Mapa míst ohrožených ledovými jevy a snížených odtokových poměrů